wz

 Na hlavní stránku     

Jednorožec.Pod tímto slovem si spousta lidí představí krásného bílého koně,rozevlátou hřívu,ocas a v neposlední řadě také stříbrně zářící roh,vyčnívající z čela zvířete.Vzpřímený postoj a hrdě vztyčená hlava v nás okamžitě probudí úctu k tomuto překrásnému a tajemnému tvorovi. Jiskřící oči vypovídají o vysoké inteligenci a veliké lásce

                                                                               ke všemu živému.Přesně takhle si dodnes většina lidí představuje 

                                                                               jednorožce.Ale tito tvorové nejsou jen bílí,jak si někteří lidé myslí.

                                                                               Jsou také zlatí,stříbrní,černí,modří a vůbec vynikají všemi barvami od

                                                                                bílé až po duhovou.Liší se ve velikosti,barvě hřívy,hustotou ocasu,silou

                                                                               kopyt,délkou rohu a charakterem.Můžeme s klidem prohlásit,že co

                                                                               jednorožec,to jiné vlastnosti.Například bílí jednorožci vynikají svou

 magickou silou léčení,jsou velmi zdární co se týká magie jejich rohu a snaží se všem tvorům jen pomáhat.

Naproti tomu černí jednorožci (též nazývaní váleční jednorožci) jsou silná zvířata bez magických schopností,ale jejich předností je obrovská síla.Kopyta jsou veliká a těžká,roh slouží jako zbraň.Můžete si ho představit jako dnešního fríského koně s rohem a nepřekonatelným odhodláním zničit své nepřátele.

                                                                                      Přijít s tímto tvorem do styku znamenalo jisté potíže,nemluvě

                                                                                       o trvalých následcích.Jednorožčí roh dokáže prorazit i ten 

                                                                                      nejtvrdší materiál jako skořápku,takže v dávných dobách,kdy  lidé 

                                                                                      udržovali přátelské vztahy s těmito ničivými tvory aby jim pomáhali

                                                                                      v bitvách,se není co divit,že strana,která měla jednorožce,většinou

                                                                                     zvítězila.A litujme nepřátel,neboť jezdec,sedící na zlatě obrněném 

                                                                                      válečném  jednorožci s vytyčeným rohem a žhnoucíma očima,musel vypadat                                                                       vypadat  opravdu majestátně a hrozivě.No a zatímco jste obdivovali

                                                                                     hrůzostrašnost krásu zvířete,byli jste probodnuti....

 

 

 

Váleční jednorožci byli jediní,kteří se účastnili lidských válek,ostatní jednorožci s násilím nesouhlasili a své černé druhy odsuzovali.I když jsou jednorožci nezávislá stvoření,hlavní slovo zde měl vždy vůdce,zlatý jednorožec.Jakýsi velitel stáda,ale ne úplně,neboť

jednorožci ve stádech nežili,každý se samostatně staral o svůj les a tvory v něm.Ale když

se naskytla příležitost něco řešit,musel být ustanoven někdo,kdo bude mít rozhodující slovo v záležitosti.

                                                              Zlatí jednorožci jsou nesmírně krásní  a nejmocnější ze všech tvorů.Za celý věk

                                                               lidí se vyskytli jen 3 zlatí jednorožci a ani si nemůžeme být 

                                                              jistí,neboť jednorožci jsou velice těžce k nalezení a když už na něj nějaký

                                                             šťastlivec z místní vesnice narazí,vrátí se domů  poblázněný,nepamatujíc si na 

                                                             své jméno,natož na nějakého jednorožce......!

                                                             Zlatý jednorožec ovládá tu nejtěžší magii a svým rohem,dokáže věci vytvářet,

                                                             nechávat je zmizet do nicoty a dokáže vrátit mrtvé zpět k životu.Pomáhá rostlinám

                                                              růst a drží les v magické rovnováze.

                                                            

 Dále můžeme říci,že jakýkoli jednorožec je háklivý na to,když mu někdo zabíjí zvířata v jeho lese.To je pak

zloba strašlivá a pustit se do křížku s rozzuřeným jednorožcem není ten nejlepší způsob,jak se dožít vysokého věku.Jednorožec o svůj les pečuje, snaží se vše udržovat v dokonalé harmonii.Jenže problém je-jako vždy-člověk.Přijde a začne lovit zvěř,kácí stromy.Samozřejmě přijde i jiný člověk a ten se snaží vše napravit.

To jednorožec pochopí a soustředí se na viníka.Většinou si na něj uchystá nějaké nepříjemné kouzlo,občas se také stane,že člověk se prostě "ztratí" a nikdo ho už nikdy nenajde.Po tomto extempore se nedivme,že mezi lidmi se objeví řečník,jež přemlouvá lidi,aby se vydali zabít jednorožce,že je to ďáblův tvor,který krade děti a nosí je k sobě do lesa,vládne černou magií a vůbec je jejich nepřítel.Nemůžeme říct,že by lidé byli úspěšní.Jednorožci jsou velice chytří a lstiví a je téměř nemožné se k němu připlížit.Ale i dokonalý tvor má jednou slabinu.Jednorožec je nejzranitelnější při východu slunce a měsíce,je tolik uchvácen tou krásou,že zapomíná na svět kolem sebe a tudíž se bohužel stává skvělým terčem pro ozbrojené lidi.

O jednorožcích už se dá říci jen jedno-a to,že k jejich ušlechtilosti se počítá už jen to,že opustili tento svět,když na něm začal převládat člověk.

                                                                           Na hlavní stránku